Samenwerken aan goede zorg

Om de zorg te verbeteren en effectiever te maken werken we aan innovatie, onderwijsontwikkeling en kennisdeling.

Voor partners en innovatie

Vooruit in de zorg

De zorg is in ontwikkeling. Ontwikkel mee. De Zorgacademie Limburg maakt zich sterk voor goede opleidingen en trainingen, onderzoek en innovatie en een goede afstemming van vraag naar en aanbod van medewerkers in de zorg.

Hart voor Limburg redt levens

27 juni 2016

Dankzij de vrijwilligers van Hart van Limburg is de overlevingskans van mensen die buiten het ziekenhuis een hartaanval krijgen aanzienlijk hoger dan 15 jaar geleden. Dat blijkt uit het onderzoek van Emile Curfs, bijzonder hoogleraar Maatschappelijk Ondernemen door Zorgverzekeraars bij de Open Universiteit.

Lees meer

Zelfredzaamheid burger voorop

27 juni 2016

LEVANTOgroep biedt ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Zij heeft een duidelijke visie op de toekomst, waarin de zelfredzaamheid van de burger, innovatie en samenwerking een centrale rol spelen.

Lees meer

Training 'Plezier op School'

13 juni 2016

Veel aanstaande brugklassers zijn onzeker over het contact met hun nieuwe klasgenoten in de brugklas. Speciaal voor deze kinderen, die nu nog in groep 8 zitten en straks naar het voortgezet onderwijs gaan, geeft Mondriaan in de zomervakantie de training ‘Plezier op School’.

Lees meer